TYÖSUOJELU

TYÖSUOJELU

Työnantaja on velvollinen tarpeellisin toimenpitein huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikilla opetus- ja kasvatusalan työpaikoilla.
Työsuojelu kattaa toimenpiteet työn ja työolojen turvallisuuden sekä työntekijän terveyden ylläpidoksi ja edistämiseksi. Työsuojelutoiminta perustuu vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin ja sen pohjalta toteutettavaan suunnitelmalliseen terveyttä edistävään toimintaan ensisijaisesti arkipäivän työssä. Työterveyshuolto toimii asiantuntijana.

Työnantajan tulee yhdessä henkilöstön kanssa pyrkiä edistämään työhyvinvointia ja turvallisuutta työpaikalla. Yhteistoimintaa varten henkilöstö valitsee keskuudestaan varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ja 1. ja 2. varavaltuutetun. Työnantajan edustaja yhteistoiminnassa on työsuojelupäällikkö.

Työsuojelutoimikunnassa käsitellään yleiset ja periaatteelliset työolojen terveyttä ja turvallisuutta koskevat  asiat. Yhtä työntekijää koskevat asiat käsitellään välittömässä yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutettu voi pyynnöstä osallistua neuvotteluun.

Lue lisää

Työsuojeluvaltuutettu

Outi Karvinen – Kopteff
+358 50 577 2140
outi.karvinen-kopteff@edu.hel.fi