Kirjoittaminen aikuisopetuksessa ja toisella asteella

Kirjoittaminen aikuisopetuksessa ja toisella asteella

Toimitko tällä hetkellä opettajana tai kouluttajana aikuisopetuksessa tai toisella asteella? Kuuluuko työhösi kirjoittamisen opetusta tai ohjausta?

Vastaa anonyymiin kyselyyn ja kerro kirjoittamisen käytänteistä sekä opiskelijoiden kirjoitustaidosta oman opetuksesi näkökulmasta!   

Kyselyn avulla selvitetään muun muassa digitaalisen ja käsin kirjoittamisen tapoja ja suhdetta opetuksessa. Lisäksi selvitetään opiskelijoiden kirjoittamisen taitoa opiskelun ja sosiaalisen sekä yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta. 

Tutkimuksen käytännön tavoitteena on auttaa kehittämään kirjoittamisen opettamista ja arviointia erilaisissa ympäristöissä, joten vastaukset kaikilta aikuisopetuksen ja toisen asteen sektoreilta ovat tervetulleita. Aineistoa käytetään tieteellisessä tutkimuksessa ja sen raportoinnissa. Lisäksi kysymme kyselyn lopussa erikseen lupaa arkistoida vastauksesi opetukseen ja tutkimukseen liittyvää jatkokäyttöä varten yhteiskuntatieteelliseen Tietoarkistoon. Vain suostumuksen antaneiden vastaukset arkistoidaan.  

Kyselyssä kysytään mm. seuraavista asioista:  

  • Miten kirjoittamista on harjoiteltu opetuksessa? Millaisia tekstejä ja millä laitteilla on kirjoitettu?  
  • Miten korona-aika on vaikuttanut kirjoittamiseen ja kirjoittamista vaativien tehtävien arviointiin? Millaisia ratkaisuja on kehitetty arvioinnin luotettavuuden varmistamiseksi? 
  • Kummalla tavalla opiskelijat saavat taitonsa paremmin esille, käsin vai digitaalisesti kirjoittamalla? Rajoittavatko käsin tai digitaalisen kirjoittamisen taitojen puutteet opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia opinnoissa tai niiden ulkopuolella?  

Kysymykset ovat pääasiassa monivalintakysymyksiä, joita vastaaja voi täydentää vapaamuotoisesti sanallisin perusteluin. Kysely on auki 30.6. saakka, ja siihen vastataan anonyymisti. 

Terveisin Jyväskylän yliopiston tutkimustiimi  

Mari Honko (tutkimuksen johtaja), Sari Sulkunen ja Heidi Vaarala  

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/00ec0b35-2c43-4d4e-bc05-436a0957f79e?displayId=Fin2265491

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *